Pendidikanmu – Kerajaan Majapahit adalahkerajaan yang berpusat di sebuah pulau Jawa, Indonesia, berdiri pada tahun 1293 sampai 1500 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannyamenjadi penguasa yang mampu menguasai wilayah sangat