Pengertian, Jenis dan Manfaat Rawa Secara Lengkap

Hallo, Selamat Datang di Pendidikanmu.com, sebuah web tentang seputar pendidikan secara lengkap dan akurat. Saat ini admin pendidikanmu mau berbincang-bincang berhubungan dengan materi Rawa? Admin pendidikanmu akan berbincang-bincang secara detail materi ini, antara lain: pengertian, struktur, jenis dan manfaat secara lengkap.

Pengertian, Jenis dan Manfaat Rawa Secara Lengkap

Pengertian Rawa

Rawa ialah area kubangan air secara alami yang berlangsung berkelanjutan efek dari drainase yang terbendung dan mempunyai ciri-ciri spesifik secara alami. Rawa yakni bentuk permukaan bumi yang terendam air dan ditumbuhi tumbuh-tumbuhan serta tempat lebih rendah dari kawasandi sekitarnya. Tumbuhan yang tumbuh di rawa umumnya berupa kayu ulin, enceng gondok dan lain-lainnya. Kawasan rawa yang belantara di Indonesia diperoleh di daerah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan hingga di Irian Jaya (Papua).

Jenis Rawa

Berikut ini terdapat 3 jenis jenis raw, yakni sebagai berikut:

Berdasarkan Tipe Airnya

Berdasarkan tipe airnya, terdapat 3 jenis, antara lain:

 • Rawa Air Tawar

Rawa air tawar ialah rawa yang muatan airnya diakibatkan oleh air sungai, air hujan, dan air tanah. Rawa tersebut mempunyai rasa air yang tawar. Rawa air tawar banyak diperoleh pada kawasan pelosok sungai yang ada di pulau Kalimantan dan pelosok sungai yang ada di pantai timur pulau Sumatera dan juga rawa yang ada di kawasan cekungan dan rawa danau.

[irp]

 • Rawa Air Asin

Rawa air asin ialah rawa yang mempunyai muatan air terdiri dari air asin. Rawa air asin banyak diperoleh di kawasan pantai di Indonesia, misalnya di rawa yang ada di pantai barat dan pantai timur kawasan Aceh, rawa yang ada di sekeliling pantai teluk Bone Sulawesi Selatan.

 • Rawa Air Payau

Rawa air payau ialah rawa yang tercipta karena tersedianya peleburan antara air asin dan air tawar. Rawa air payau mempunyai rasa air yang payau. Rawa air payau banyak diperoleh di mulut sungai yang ada di pulau Kalimantan dan mulut sungai yang ada di pantai timur pulau Sumatera.

Berdasarkan Tumbuhan yang Hidup

Berdasarkan tumbuhan yang hidup, terdapat 4 jenis, antara lain:

 • Rawa Pasang Surut

Rawa pasang surut ialah jenis rawa yang airnya bersumber dari pasang surut air laut. Tumbuhan yang hidup steril di kawasan rawa pasang surut yakni tumbuhan bakau.

 • Swamp

Swamp ialah tanah basah yang sering direndam air dengan jenis tumbuhan yang hidup di area swamo ialah lumut, rumput yang bersemak dan tumbuhan berupa pepohonan.

 • Marsh

Sama seperti jenis rawa swamp, marsh terdapat tumbuhan yang tumbuh yang hidup diotoritas oleh jenis seperti lumut, rumput dan alang-alang.

[irp]

 • Bog

Bog ialah yang basah yang bidang tanahnya relatif kering, sementara dalam tanah berupa jenuh air. Kubangan air cetek hanya tampak di sebagian kawasan.

Berdasarkan Lokasi Terjadinya

Berdasarkan lokasi terjadinya, terdapat 5 jenis, antara lain:

 • Rawa Sungai

Rawa sungai ialah rawa yang berlangsung karena bentuk sisi kiri dan kanan sungai diperoleh kawasan yang rendah sehingga air sungai terus-menerus merendamnya. Rawa jenis ini banyak diperoleh pada kawasan pelosok di pulau Kalimantan dan bagian timur pulau Sumatera.

 • Rawa Pantai

Rawa pantai ialah rawa yang diperoleh kawasan di pinggir pantai. Jenis rawa ini terus-menerus diakibatkan oleh pasang surut air laut. Proses berlangsungnya rawa yakni karena bentuk-bentuknya rendah di pinggir laut sehingga dapat digenangi air laut. Tumbuhan yang bisa tumbuh di rawa pantai yakni pohon bakau.

 • Rawa Payau

Rawa payau ialah rawa yang diperoleh di mulut sungai dan diakibatkan oleh pasang surut air laut. Rawa payau berlangsung karena diperoleh di bentuknya rendah di sekeliling mulut sungai kerap terendam efek dari meluapnya air sungai dan pasang surut air laut.

 • Rawa Danau

Rawa danau ialah rawa yang diperoleh efek dari pasang surut air danau. Pada periode hujan, danau tentu merendam kawasan sekelilingnya dan pada periode kemarau maka air danau akan surut. Kawasan sekitar danau akan menemui pasang surut kemudian akan tercipta rawa danau.

 • Rawa Cekungan

Rawa cekungan ialah rawa yang diperoleh pada kawasan cekungan spesifik yang terus-menerus terisi oleh air. Berlangsungnya cekungan tersebut yakni karena pengurangan ataupun pengangkutan oleh tenaga endogen di sekitar cekungan.

[irp]

Manfaat Rawa

Berikut ini terdapat beberapa manfaat rawa, yakni sebagai berikut:

 1. Berupa kawasan budi daya jenis ikan khusus
 2. Berupa kawasan budi daya beragam jenis tanaman khusus contohnya berupa anggrek dan enceng gondok
 3. Berupa tanah alternatif sawah yang tidak dibutuhkan untuk di aliri air lagi.
 4. Berupa kawasan bertumbuhnya beragam variabilitas hayati.
 5. Berupa menyusutkan polusi dan pencemaran udara.

 

Demikian Pembahasan Pengertian, Jenis dan Manfaat Rawa Secara Lengkap dari Pendidikanmu
Semoga Bermanfaat Bagi Para Pembaca :)