Nilai-Nilai yang Terkandung Dalam Pancasila – Perjuangan dalam perumusunan Dasar Negara didahulukan dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mencapai kemerdekaan. Perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia didahului dengan perlawanan terhadap penjajahan. Perlawanan